Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Vindkraft och rennäringen

I juni månads expertkommentar i miljörätt redogör Björn Hellman för en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen som handlar om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftverk – och om verksamhetens påverkan på rennäringen.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co