Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Verkan av hyresvärdens passivitet i ett lokalhyresförhållande

Rune Thomsson skriver om vikten av att såväl hyresvärdar som hyresgäster i lokalhyresförhållanden håller kontroll på innehållet i och hanteringen av sina hyresavtal. I kommentaren redogörs för en ny HD-dom där hyresvärden genom att under lång tid inte debitera hyresgästen avtalad omsättningshyra ansågs har eftergett sin rätt till sådan hyra för förfluten tid.

Rune Thomsson
Konsult vid Landahl Advokatbyrå.