Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Verkan av hyresvärdens passivitet i ett lokalhyresförhållande

I juni månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Rune Thomsson om vikten av att såväl hyresvärdar som hyresgäster i lokalhyresförhållanden håller kontroll på innehållet i och hanteringen av sina hyresavtal. I kommentaren redogörs för ett nyligen av HD avgjort fall där hyresvärden genom att under lång tid inte debitera hyresgästen avtalad omsättningshyra ansågs har eftergett sin rätt till sådan hyra för förfluten tid.

Rune Thomsson
Konsult vid Landahl Advokatbyrå.