Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Vad är tillåtet i alkoholreklam?

Vad får alkoholreklam innehålla, och vad strider mot alkohollagens krav om särskild måttfullhet i marknadsföring? Magnus Tonell och Pia Järvengren Gerner analyserar rättsläget efter en nyligen avgjord marknadsföringstvist där Patent- och marknadsöverdomstolen behandlade frågan om kravet på särskild måttfullhet vid värdeomdömen i annonsering. De diskuterar också om ett förbud av sådan marknadsföring är proportionellt i förhållande till en näringsidkares rätt att fritt marknadsföra sina produkter inom EU .

Magnus Tonell
Advokat och delägare på ADN Law Advokatfirma

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp