Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Upphandling vid exploatering och lokaler av underordnad betydelse

Vad finns det för möjligheter att inom ramen för exploateringsavtal ålägga exploatören att utföra samhällsnyttiga entreprenader för kommunens räkning utan föregående upphandling – och vilka åtgärder kan ingå i avtalen? Vad gäller för blandade kontrakt respektive uppförande av samhällsfastigheter på markplan? Mattias Wiklund och Martin Levinsohn diskuterar Upphandlingsmyndighetens nya vägledning, viktig EU-praxis och de osäkerheter som fortfarande kvarstår.

Martin Levinsohn
Advokat & delägare, Setterwalls Advokatbyrå.
Mattias Wiklund
Advokat & Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp