Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Upphandling vid exploatering och lokaler av underordnad betydelse

Vad finns det för möjligheter att inom ramen för exploateringsavtal ålägga exploatören att utföra samhällsnyttiga entreprenader för kommunens räkning utan föregående upphandling – och vilka åtgärder kan ingå i avtalen? Vad gäller för blandade kontrakt respektive uppförande av samhällsfastigheter på markplan? Mattias Wiklund och Martin Levinsohn diskuterar Upphandlingsmyndighetens nya vägledning, viktig EU-praxis och de osäkerheter som fortfarande kvarstår.

Mattias Wiklund
Advokat & Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå.
Martin Levinsohn
Advokat & delägare, Setterwalls Advokatbyrå.