Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Undersökningsplikt vid återvinning

I april månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Ulrik Hägge om förevaron av en undersökningsplikt kopplad till det subjektiva rekvisitet ”borde ha känt till” som finns vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen, en fråga som nu är aktuell att prövas i Högsta domstolen.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå