Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Trolöshet mot huvudman – svårtillämpat men allt vanligare inom...

Trolöshet mot huvudman är betydligt vanligare än vad statistiken visar och som rådgivare på det straffrättsliga området är detta ett brott som är viktigt att ha kunskap om. Henrik Olsson Lilja presenterar förutsättningarna för straffansvar och behandlar särskilt de rekvisit som typiskt sett vållar störst problem.

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare, Olsson Lilja Advokater