Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Trender inom insolvensrätten

I september månads expertkommentar i insolvensrätt kommenterar Rolf Åbjörnsson de nya reglerna om skuldsanering för företag som träder i kraft senare i höst. Kommentaren behandlar även det fortsatta arbetet med att harmonisera insolvensrätten i Norden och Baltikum samt den slutrapport för en mer rationell konkurshantering som bereds på Justitiedepartementet.

Rolf Åbjörnsson