Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Tredskodomsproblem i mål som ursprungligen handlagts i annan form

Vilka processuella problem finns kopplade till återvinning av tredskodomar i tvistemål som ursprungligen handlagts i annan form? I en uppföljning till föregående månads kommentar diskuterar Henrik Bellander problematiken utifrån färsk HD-praxis.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt