Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Totalförbud mot barnäktenskap?

Margareta Brattström och Anna Singer analyserar det nya – och kritiserade – lagförslaget om förbud mot barnäktenskap, som lades fram i augusti 2018. Författarna ställer sig frågande till om ett förbud mot erkännande av äktenskap som lagenligt ingåtts i andra länder verkligen är det bästa sättet att skydda unga från vuxenlivets ansvar.

Anna Singer
Margareta Brattström