Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Tjäder och vindkraft

I februari månads expertkommentar i miljörätt skriver Rolf Svedberg, utifrån relevant praxis, om tillståndsprövningen för vindkraftsetableringar. Kommentaren fokuserar särskilt på frågan om utformningen av miljökonsekvensbeskrivningar, med hänsyn till etableringens påverkan på djurlivet.

Rolf Svedberg
F.d. miljöråd i Mark- och miljööverdomstolen

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp