Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Tillstånds rättskraft och möjligheten att anmäla ändringar

Under vilka förutsättningar räcker det med att ändring i miljöfarlig verksamhet anmäls, och när krävs att den istället prövas genom ett nytt tillstånd? Agnes Larfeldt Alvén skriver om ”olägenhet av betydelse” utifrån ett nytt MÖD-avgörande, som bekräftar den stränga bedömningen i tidigare praxis.

Agnes Larfeldt Alvén
Advokat vid Agnes Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp