Tillfällig sinnesförvirring – en straffrättslig lucka

Vilket straffrättsligt ansvar gäller för den som utan egen skuld har råkat i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring? Martin Borgeke analyserar denna lucka i lagen där den svenska straffrätten inte riktigt hänger ihop – och där ny praxis från Högsta domstolen vore välkommen.

Martin Borgeke
Fd justitieråd
Tillfällig sinnesförvirring – en straffrättslig lucka

Tillfällig sinnesförvirring – en straffrättslig lucka   Bakgrund I strafflagen, som gällde fram till den 1 januari 1965, fanns det i 5 kap. 5 § 2 st. en bestämmelse som uteslöt straffansvar för ...