Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Talerätt vid negativ fastställelsetalan om faderskap

Marie Wessel skriver om talerätt vid upphävande av ett faderskapserkännande efter dödsfall - en analys utifrån både ny och äldre praxis på området.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå