Rättsmedel vid materiella fel i den summariska processen

Hur kan missbruk av den summariska processen angripas genom resning och klagan över domvilla? Henrik Bellander tolkar gällande rätt utifrån ett nytt prejudikat från Högsta domstolen där en kanske ovanligt ändamålsenlig tolkning tillämpats i ett mål om betalningsföreläggande.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt
Rättsmedel vid materiella fel i den summariska processen

Rättsmedel vid materiella fel i den summariska processen   Bakgrund I januari och februari månads expertkommentarer har jag behandlat frågor som uppkommer i mötet mellan den summariska processen...