Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Större flexibilitet vid bedömning av förlängning av för arbete?...

I september månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Annika Lagerqvist Veloz Roca om den i år mycket omdiskuterade problematiken kring uppehållstillstånd för arbete. Ett sådant tillstånd ska antingen sökas för viss tid eller – om förutsättningarna föreligger – ska ansökan avse ett permanent uppehållstillstånd. I kommentaren belyser Lagerqvist Veloz Roca vad skillnaderna består i genom att kommentera Migrationsöverdomstolens resonemang i några aktuella avgöranden.

Annika Lagerqvist Veloz Roca
Docent i offentlig rätt