Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Statlig utredning föreslår nytt regelverk kring ekologisk kompensation

I maj månads expertkommentar i miljörätt redogör Björn Hellman för några av de förslag som Utredningen om ekologisk kompensation lämnade i april 2017. Utredningen föreslår bland annat att en så kallad tvådelad prövning ska införas såvitt avser verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller dispenspliktiga enligt miljöbalken. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Hellman kommenterar även förslagets konsekvenser.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co