Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Staters ansvar för boende och bidrag när en asylansökan har avslagits

I november månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om ett beslut från Europadomstolen. F rågan är om stater har en konventionsstadgad positiv förpliktelse att förse en person som har ett lagakraftvunnet beslut om avslag på asylansökan med boende och bidrag.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International