Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Slopad skattefrihet för vårdförmån samt avdrag vid...

Vad innebär det för arbetsgivare och anställda att skattefriheten för icke offentligt finansierad vård nu har slopats, och vilka blir de praktiska och ekonomiska konsekvenserna? Ulla Werkell analyserar den kritiserade ändringen, samt redogör för det utvidgade reparationsbegreppet – som kommer att få stor betydelse för fastighetsbranschen.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.