Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Skatt och Corporate Social Responsibility – nu även i svensk tappning!

I oktober månads expertkommentar i skatterätt skriver Anders Hultqvist om Corporate Social Responsibility. Kommentaren redogör bl.a. för den skrivelse i vilken Skatteverket nu redovisar sitt uppdrag från regeringen att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning.

Anders Hultqvist
Professor i finansrätt