Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Skadeståndsrätten och de mänskliga rättigheterna: Reflektioner kring...

Premiär för Blendow Lexnova Expertkommentar i skadeståndsrätt!
Mårten Schultz behandlar förslaget att införa en särskild skadeståndsregel knuten till Europakonventionen.
- Ett konkret och balanserat lagförslag som gör bandet mellan de mänskliga rättigheterna och skadeståndsrätten än tydligare, skriver Mårten Schultz.

Mårten Schultz