Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Så bör compliancerapporteringen gå till

Complianceansvariga måste våga lyfta eventuella problem i företaget. Det menar Carina Heinlo när hon går igenom hur compliancerapporteringen bör gå till. Förutom vad som ska rapporteras, diskuterar hon även till vem och hur ofta rapportering bör ske samt hur man arbetar med riskinventering.

Carina Heinlo
Senior konsult och rådgivare inom compliance