Att företräda en förvarstagen

Under vilka förutsättningar kan en person tas i förvar och hur ska du agera som ombud till en förvarstagen? Viktoria Nyström reder ut begreppen och går punkt för punkt igenom vad man som ombud ska tänka på att ta upp i ett överklagande av ett förvarsbeslut.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå
Att företräda en förvarstagen

Att företräda en förvarstagen   Att ta en person i förvar är en djupt ingripande och kränkande åtgärd mot individen som skall användas restriktivt på så sätt att den endast ska tillämpas i situat...