Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Den närstående rätten för utgivare expanderas

Upphovsrättsdirektivet ska implementeras i svensk rätt innebärande bland annat nya regler för skydd av presspublikationer vid online-användning . Regleringen har kritiserats för att den i praktiken inför en ”länkskatt”. Magnus Tonell redogör för bestämmelserna och analyserar vad de kommer att innebära för till exempel möjligheten att agera vid osanktionerad användning av en utgivares tidningspublikationer.

Magnus Tonell
Advokat och delägare på ADN Law Advokatfirma