Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Dold samäganderätt utanför äktenskap eller samboskap

Hur kan den svårtolkade principen om dold samäganderätt tillämpas utanför ett äktenskap eller samboförhållande? Kent Källström tolkar rättsprincipen utifrån ny praxis och analyserar en dom där instanserna varit djupt oeniga om en dotters dolda samäganderätt i familjegård.

Kent Källström
Professor i civilrätt