Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Resningsreglernas indirekta funktion i brottmålsrättegången – ett...

I oktober månads expertkommentar i processrätt behandlar Henrik Bellander reglerna om resning till nackdel för en tilltalad i brottmål. Särskilt behandlas resningsreglernas betydelse för vilka krav som ställs på åklagaren i den första processen – ett samband som i viss mån verkar ha fallit i glömska när resningsreglerna diskuteras i senare källor.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt