Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rättsskandalen kring medicinska åldersutredningar

I januari månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Viktoria Nyström om rättsosäkerheten kring de kraftigt kritiserade medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. ”Det vi ser nu är ingenting annat än en rättsskandal” skriver Nyström, som menar att åldersutredningarna i deras nuvarande form genast bör stoppas.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå