Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rättsläget för unga afghaner - ny dom från MiÖD

I maj månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Viktoria Nyström om asylsökande unga afghaner, i ljuset av en ny dom från Migrationsöverdomstolen. Bland annat klargör avgörandet hur myndigheter och domstolar bör se på frågan om en vuxen kan ses som ett barn.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå