Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rätten till offentligt biträde utökas

I december månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Viktoria Nyström om att rätten till offentligt biträde har utökats. Kommentaren utgår från en färsk dom från Migrationsöverdomstolen som innebär att vissa bestämmelser i asylprocedurdirektivet ges direkt effekt.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå