Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rättegången i gränsöverskridande tvister om små belopp

I mars månads expertkommentar i processrätt skriver Henrik Bellander om det alternativa småmålsförfarande t för gränsöverskridande tvister . Kommentaren behandlar bl a den nyligen avlämnade propositionen på området, samt samspelet mellan EU:s småmålsförordning och svenska rättegångsbalken – med särskilt fokus på tappande parts kostnadsansvar.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp