Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rapporteringspliktiga arrangemang – nya regler för skatterådgivare

Ett nytt lagförslag innebär högre rapporteringskrav för skatterådgivare och risk för kraftfulla sanktionsavgifter vid överträdelser. Ulla Werkell analyserar det starkt kritiserade förslaget och den ökade administrativa börda som tillfaller den uppgiftsskyldiga. Hon reder ut vad som utgör ett rapporteringspliktigt arrangemang, vilka som ska omfattas av uppgiftsskyldigheten och vad som gäller när arrangemanget är gränsöverskridande.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.