Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ramavtal i offentlig upphandling

EU-domstolen har i ett nytt avgörande förändrat förutsättningarna för stora ramavtal med många upphandlande myndigheter som köpare. Andrea Sundstrand reder ut vad som gäller efter det nya avgörandet – bland annat vad som numera måste framgå av upphandlingsunderlaget gällande total kvantitet och det maximala värdet av samtliga avrop i ramavtalet.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet