Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Prognosbedömning vid obestånd

I oktober månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Ulrik Hägge om definitionen av obestånd. Kommentaren utgår ifrån en prövning som gjorts inom en av de pågående återvinningstvisterna i Saab-konkursen och från HD:s tidigare uttalanden om den prognos som ska göras i det andra av obeståndsbedömningens två led.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå