Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Processuella aspekter av normprövning

Hur bör normprövningsfrågor initieras och hanteras i domstol? Fredrik Bergman och Johannes Forssberg analyserar domstolars skyldighet att åsidosätta lagar och andra normer som strider mot överordnad författning.

Johannes Forssberg
Jurist, Centrum för rättvisa
Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp