Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Processrätt och försäkringsrätt – inte alltid lätta att förena

I september månads expertkommentar i processrätt skriver Bengt Bolin om ett aktuellt HD-beslut om utformning av talan. Bakgrunden till beslutet är en rättegång om hantering av skador till följd av en brand som ett måleribolag vållat under pågående entreprenad. Branden resulterade i att bolaget hamnade i kläm mellan sin egen ansvarsförsäkringsgivare och det bolag som försäkrat den brandskadade fastigheten.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl