Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Processens ram i mål som överlämnas till tingsrätt från Kronofogden

Mål om betalningsförelägganden som överlämnas till tingsrätt kan leda till processuella problem för såväl kärande som svarande. Henrik Bellander reder ut frågor om bland annat handläggningsform, när talan kan avvisas eller bifallas i en tredskodom samt förbud mot ändrade yrkanden.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt