Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Process och medansvar enligt ABL 25:18

I maj månads expertkommentar i processrätt skriver Henrik Bellander, utifrån senare års praxisutveckling i HD och hovrätt, om olika synsätt på när en rättegångskostnadsfordran ska anses ha uppkommit för att omfattas av medansvaret enligt ABL 25:18.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt