Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Personligt ansvar för bolagets rättegångskostnader

I september månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Ulrik Hägge om att dagens höga rättegångskostnader kan medföra hinder för part att driva en process men även utgöra ett incitament att försöka undgå betalningsansvaret för dessa kostnader. Vid försök att undgå ett processuellt kostnadsansvar finns risk att ett personligt ansvar uppkommer. Kommentaren utgår från två aktuella avgöranden, från Högsta domstolen respektive hovrätten.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå