Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Finns permanenta och förutsebara nödsituationer?

När kan man med framgång åberopa ansvarsfrihetsgrunden nöd och hur ser regleringen ut? Claes Lernestedt reder ut begreppen och redogör för ett avgörande där Högsta domstolen nyligen har utvecklat de grundförutsättningar som gällt enligt tidigare straffrättspraxis.

Claes Lernestedt
Professor i straffrätt