Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Överklagbarhet inom förvaltningsrätt

I februari månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Annika Lagerqvist Veloz Roca om vad som är ett överklagbart beslut mot bakgrund ett nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen. I domen fann domstolen att ett beslut om att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd enligt den så kallade tillfälliga lagen inte är överklagbart. Kommentaren tar även upp en intern utredning från Migrationsverket som visar att åtminstone två procent av besluten är felaktiga och att 40 procent " inte är tillräckligt begripliga”.

Annika Lagerqvist Veloz Roca
Docent i offentlig rätt