Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Om statslösa palestinier – nya riktlinjer för tolkning av samt...

I mars månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om ett färskt MiÖD-avgörande, som bland annat rör de nya riktlinjerna för tolkning av flyktingkonventionen när det gäller statslösa palestinier . I domen konstateras att Algeriet är en mans vanliga vistelseort, trots att mannen – som har en så kallad UNRWA-registrering – är född och uppvuxen i ett flyktingläger i Syrien och bara tillbringat 18 månader i Algeriet.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International