Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Om möjligheten att överklaga beslut enligt förvaltningslagen

Vad krävs för att ett beslut ska vara överklagbart? Högsta förvaltningsdomstolen har i flera nya avgöranden i olika typer av förvaltningsmål prövat frågan om besluts överklagbarhet enligt förvaltningslagen. Lars Bejstam redogör för sin syn på frågan med utgångspunkt i senare tids praxis.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent vid juridiska fakulteten