Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Om F-skatteutredningen och beskattning av styrelsearvoden

I oktober månads expertkommentar i skatterätt skriver Ulla Werkell om dels beskattning av styrelsearvoden med utgångspunkt i senare tids praxis, dels regeringens delbetänkande "F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor". Gränsdragningen mellan när en inkomst ska tas upp som tjänsteinkomst hos den fysiska personen och när den istället ska tas upp som inkomst i näringsverksamheten diskuteras särskilt.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.