Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Om det aktiebolagsrättsliga medansvaret efter beslut om konkurs

Hans Renman analyserar ett nytt rättsfall från Högsta domstolen där det slås fast att bolagsledningens medansvar enligt 25 kap. aktiebolagslagen avbryts vid konkurs. Domens praktiska innebörd diskuteras – liksom det aktiebolagsrättsliga medansvarets utveckling i och med ett kommande EU-direktiv, gällande bolagsledningens skyldigheter vid "likelihood of insolvency".

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp