Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Offentlig upphandling och sponsring

Är det möjligt att sponsra en myndighet utan att upphandlingsreglerna blir tillämpliga? Kan privata företag skänka varor och tjänster till det offentliga – och vad gäller när det istället är en upphandlande myndighet som bidrar till extern parts verksamhet? Andrea Sundstrand reder ut i vilka fall LOU gäller.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet