Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nytt HD-fall om tillämpningen av efterarvsbestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB

I november månads expertkommentar i familjerätt skriver Kent Källström om tolkningen av 3 kap. 8 § ärvdabalken, som gäller efterarvsrätt, mot bakgrund av ett aktuellt fall från Högsta domstolen. Domen innebär att bestämmelsen kan tillämpas även på efterarvsrätt enligt testamente och inte bara inom den legala arvsordningen.

Kent Källström
Professor i civilrätt