Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nyheter på momsområdet

Ett nytt ställningstagande från Skatteverket innebär drastiskt ökade kostnader för uthyrning av vårdpersonal och risk för snedvriden konkurrens. Jesper Öberg och Kajsa Boqvist ger sin analys, redogör för ändrade momsregler för elektroniska tjänster samt effekterna av färsk HFD-praxis för förvaltning av finansiella instrument.

Jesper Öberg
Jur. Dr i finansrätt och skattejurist på PwC
Kajsa Boqvist
Skattejurist på PwC