Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya regler om ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Genom ändrade regler för fåmansföretag föreslår regeringen att samma skatt ska gälla vid en överlåtelse av fåmansföretaget till en närstående som till en utomstående person. Ulla Werkell diskuterar de nya bestämmelsernas utformning och vilken praktiskt inverkan de skulle kunna få vid generationsskiften.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.