Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya rekonstruktions- och ackordsregler

I november månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Hans Renman om ett nytt lagförslag inom rekonstruktionsområdet som kan komma att innebära omfattande ändringar. Kommentaren tar upp förslaget att införa ett snabbförfarande i form av ett separat ackord, att införa ett mer flexibelt ackord i form av ett utvidgat ackord samt förslaget att införa en möjlighet att överlåta avtal.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå