Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya (problematiska) förslag från EU

I oktober månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Viktoria Nyström om EU-kommissionens nya förslag till en harmoniserad migrationsrätt. Nyström går här igenom flera av förslagen och är kritisk till ändringarna, som är oprecisa och därför kan komma att bli föremål för olika tolkningar i de olika EU-länderna.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå