Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya medicinska åldersbedömningar

I mars månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Viktoria Nyström om de nya medicinska åldersbedömningarna som Migrationsverket precis börjat att tillämpa. Metoden innebär att det utförs en röntgenundersökning av visdomständerna samt en magnetkameraundersökning av knäleden. Nyström menar dock att det med hänsyn till övrig bevisning i målet samt mot bakgrund av det omarbetade asylprocedurdirektivet fortfarande finns stort utrymme för ombud och offentliga biträden att argumentera i sak även om den medicinska bedömningen inte med säkerhet visar att den sökande är under 18 år.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå